JANKOVIĆU NI TREBA PLAČATI 8 MILIJONOV EVROV DAVKA!

 

Oblast smo desni osvojili,

nič še nismo spremenili.

 

Jankoviću se lahko le smeje,

zaščiten prav tako, kot je bil preje.

 

“Sirote jebat’ z mano vštric,”

svetuje upokojeni nam stric.

 

Bolj ko jih z dratpiršno gladi,

bolj ljudje ga imajo radi.

 

Na volitvah bo spet dasa,

jebala vas radna klasa!

 

 

/Naslovna fotografija: Demokracija/